Basics First
BOU OP 'N GESONDE BASIS
BUILD ON A HEALTHY FOUNDATION
[Artikel: Wiskunde angs] [Flyer: Test anxiety] [Pamflet: Studie-angs] [Pamflet: Studiemetodes] [Video: Studie-angs (13MB)]
Easy info
Wiskunde en wetenskap
Toets-angs en mentorskap
Maths and Science
Test anxiety and mentoring
Studiemetodes vir wiskunde en wetenskappe

Hoekom moet my kind studiemetodes aanleer vir wiskunde en wetenskap?

'n Ontwikkelende brein moet leer WAT om te onthou, en HOE om inligting te verwerk, te stoor en te herroep. Die aard van die inligting, persoonlike voorkeure, en die manier waarop mens daaraan blootgestel is, beïnvloed instinktiewe studiemetodes baie sterk.

Die meeste mense leer bv. instinktief om te beweeg, taal te gebruik en feite te onthou. Dieselfde metodes leer die brein ongelukkig nie hoe om die komplekse inligting en onderlinge verwantskappe van wiskunde en wetenskap met gemak en vertroue te hanteer, hoe om afleidings te maak en hoe om insig te ontwikkel nie.
Hiervoor moet die brein gespesialiseerde denkprosesse ontwikkel.

Kinders se instinktiewe studiemetodes fokus meestal sterk op wat en minder op hoe en hoekom, en dan begin hulle staatmaak op korttermyn geheue prosesse vir wiskunde en wetenskap. Hulle sukkel dan om vrae te antwoord wat hulle nie presies kon antisipeer nie.

Ontwikkelingsfases van die kinderbrein
'n Kind se brein ontwikkel in fases. Die grootste deel van die brein het reeds teen die ouderdom van ses jaar ontwikkel. Daarna kom daar egter verskeie fases waartydens die onderlinge skakels tussen die breinselle en gedeeltes van die brein ontwikkel. Tot in die laat laerskool ouderdom, fokus brein ontwikkeling op neuronbane vir meer instinktiewe en feit-georiënteerde denkprosesse.

Vanaf die vroeë tienerjare word die gemiddelde brein gereed vir abstrakte denke. Die brein begin dan neuronbane vorm om die denkprosesse te ondersteun wat nodig is vir die komplekse aard van inligting en onderlinge verbande wat nodig is vir insig in wiskunde en wetenskap.

Maar - dit is 'n nuwe denkproses vir die meeste kinders, en verskil van die instinktiewe en feite-gebaseerde prosesse wat tot dusver gebruik is. Dit moet ook ingeoefen word, anders word die nuwe neuronbane nooit genoeg gevestig dat dit 'n nuwe natuurlike denkproses word nie. Die nuwe skakels kan dan selfs as oorbodig beskou en deur die brein teruggesnoei word ten gunste van die meer gereelde denkprosesse.

Dit is dus die beste tyd om teen min of meer graad 10 te verseker dat jou kind se studiemetodes ooreenstem met die vereistes van die vakke - met ander woorde vir wiskunde en wetenskap moet dit fokus op die ontwikkeling van denkprosesse en insig. Omdat die twee vakke voortbou op basiese boustene wat tydens die eerste hoërskooljare gevestig word, moet die studiemetodes ook fokus op langtermyn geheue prosesse.

Wat doen die program
Ons wiskunde en wetenskap studiemetode program in Centurion leer kinders om insig en denkprosesse te ontwikkel, en hoe om vir langtermyn geheue prosesse te studeer.

Ons program se komponente is sorgvuldig gekies om komponente uit hulle sillabus te gebruik, en voltooi tipies in drie ure. Hulle leer die metode (2 ure), gaan pas dit tuis toe, en kom hersien hulle toepassing nog een maal met ons (1 uur). Hulle kan ook opsioneel hulle toepassing van ander modules met ons kom hersien as deel van hulle studieprogram.

Wat kry jou kind?
'n Kind wat hierdie studiemetodes baasgeraak het, weet hoe om te studeer vir wiskunde en wetenskap, en waarna om uit te kyk tydens klasse, ekstra klasse en voorbereiding vir toetse en eksamen - 'n meer doeltreffende benadering in alle opsigte!